Stałe czy zmienne oprocentowanie – co bardziej się opłaca?

12 października 2016

Zarówno stałe, jak też zmienne oprocentowanie ma swoje plusy oraz minusy. Jaki jego rodzaj wybrać?

Stałe oprocentowanie jest dostępne w nielicznych bankach. Kredyt ze stałą stopą procentową oznacza, że przez z góry ustalony czas oprocentowanie, które wpływa na wielkość wyliczanych odsetek, nie będzie ulegać zmianie. Zmienne oprocentowanie jest regularnie aktualizowane. Najczęściej banki dokonują zmian zmiennego oprocentowanie, gdy zmianom ulegają stopy procentowe ustalane przez NBP, które wpływają na stawkę WBIOR, jaka jest podstawą ustalania wysokości zmiennego oprocentowania. Przy kredytach hipotecznych ze stałego oprocentowania można korzystać przez określony czas. W poszczególnych bankach ze stałego oprocentowania można korzystać przeciętnie przez okres 5 lat. Oprocentowanie stałe jest z reguły wyższe od oprocentowania zmiennego przy podpisywaniu umowy kredytowej.

Kiedy oprocentowanie stałe się opłaca?

Stałe oprocentowanie jest opłacalne w momencie, gdy zaciągany jest kredyt przy niskich stopach procentowych. W takiej sytuacji, jeśli w okresie korzystania stałego oprocentowania stawki stóp procentowych wzrosną raty kredytu nie ulegną zmianie. Przy zmiennym oprocentowaniu rosnące stopy procentowe przekładają się na zmianę przez bank tej części stopy oprocentowania kredytu, który zależna jest od stawki WIBOR dla kredytów złotówkowych. Zmienna stopa oprocentowania kredytu składa się z niezmienne marży oraz z podlegającej zmianie stopie oprocentowania uzależnionej od zmian stawki WIBOR (zazwyczaj 3M). Gdy stopy procentowe przy zaciąganiu kredytu są wysokie, wówczas wybranie kredytu hipotecznego ze zmiennym oprocentowaniem może być bardziej opłacalne. Gdy sytuacja na rynku zmieni się, a stopy procentowe zostaną obniżone, wówczas wpłynie to korzystnie na wysokość raty kredytowej, która ulegnie obniżeniu.

Wady stałego oprocentowania

Podstawą wadą kredytów ze stałym oprocentowaniem są wyższe koszty takich kredytów. Oprocentowanie stałe kredytu jest wyższe od oprocentowania zmiennego dla tego samego okresu, w którym zaciągany jest kredyt. Banki przy takich kredytach pobierają wyższą prowizję za wcześniejsza spłatę kredytu. Nie jest to korzystne rozwiązanie dla wszystkich tych kredytobiorców, którzy planują wcześniejszą spłatę kredytu. Im dłużej kredytobiorca chce korzystać ze stałego oprocentowania, tym jego wysokość będzie wyższa. Stałe oprocentowanie zapewnia stabilność w zakresie wysokości raty kredytowej. Z drugiej strony ze stałego oprocentowania można korzystać tylko przez pewien okres, który wynosić może tylko kilka lat dla całego okresu spłaty kredytu.