Czym zajmują się banki

23 czerwca 2012

Z instytucjami finansowymi takimi jak banki mamy do czynienia prawie każdego dnia w naszym życiu. W chwili gdy musimy otrzymać środki z tytułu wykonanej pracy przeważnie musza zostać dostarczone na nasze konto bankowe. Nasza współpraca z jedną bądź drugą instytucją finansową podczas naszej egzystencji jest nieunikniona. Skąd powstały ów instytucje oraz czym się w swietle prawa powinny zajmować?

Jak wiemy ilekroć próbujemy podpisać każdego rodzaju umowę, która będzie nas wiązała z wspomnianymi instytucjami finansowymi zastanawiamy się i dokładnie analizujemy wszystko co podpisujemy. Jest to oczywiście bardzo rozsądne posunięcie jednak wiąże się ono również poza ostrożnością obawą podpisania nieatrakcyjnego zobowiązania. Czy opinia żerowania na ludzkiej niewiedzy oraz odebrania nam wszelkich możliwych oszczędności jest słuszna? Czy banki faktycznie zasłużyły sobie na taki ogólny światopogląd jaki krąży wokół ów instytucji? Z definicji banki są osobami prawnymi, opartymi o prawo bankowe. W ich kompetencjach leży odpowiednio udzielanie kredytów, przyjmowaniu depozytów bankowych, aktualnie również wydawanie instrumentów pienieżnych w świecie e-finansów oraz wiele innych. Oczywiście zakres świadczeń, które są wykonywane przez dane placówki jest przygotowany tylko i wyłącznie dla nich. Poza wspomnianymi parametrami do ich obowiązków należą bankowe rozliczenia pieniężne, które muszą zostać przez nich przeprowadzone. Do dyspozycji musimy w świetle prawa posiadać możliwość otrzymania karty płatniczej oraz wykonywania wszelkich operacji z tym procesem związanych. Jak wiemy nie jest regulowane prawnie jak wysokie mają być opłaty za posiadanie takiego produktu, jednak obowiązkiem instytucji finansowych jakimi są banki jest możliwość ich wydania. Jako główny wierzyciel komercyjnych placówek określany jest bank centralny.