Na czym polega faktoring restrukturyzacyjny?

17 marca 2016

Przejściowe kłopoty finansowe mogą być albo jedynie drobnymi kłopotami w funkcjonowaniu firmy, albo poważnym zagrożeniem dla utrzymania się przedsiębiorstwa na rynku. W takim przypadku bardzo pomocny może być faktoring restrukturyzacyjny. Na czym polega?

Prowadzenie działalności gospodarczej często wiąże się z problemami, których źródłem jest nieterminowe regulowanie płatności przez kontrahentów. W skrajnych przypadkach może to doprowadzić nawet do bankructwa firmy. By uniknąć tego rodzaju kłopotów, można skorzystać z coraz popularniejszego rozwiązania – faktoringu.

Faktoring restrukturyzacyjny – co to jest?

Faktoring restrukturyzacyjny to nic innego, jak możliwość błyskawicznej pożyczki dla firm, których dotknęły kłopoty finansowe. Jest to więc sposób na pozyskanie zewnętrznego finansowania, które z jednej strony ustabilizuje sytuację finansową i powoli uregulować bieżące zobowiązania przedsiębiorstwa, a z drugiej – będzie częścią większego planu, polegającego na wsparciu w zakresie restrukturyzacji firmy i skutecznej windykacji należności od jej ewentualnych dłużników.

Faktoring jako odpowiedź na zatory płatnicze

Faktoring restrukturyzacyjny to skuteczne rozwiązanie na tak dużą bolączkę, jaka trapi polskie firmy, czyli zatory płatnicze. Dzięki wsparciu firmy faktoringowej przedsiębiorca z problemami finansowymi może otrzymać pieniądze nawet w ciągu 24 godzin od zawarcia umowy – jest to część kwoty, na którą zalega danej firmie jej kontrahent. Pozostała część należności zostanie uregulowana po dokonaniu płatności przez dłużnika.

Faktoring restrukturyzacyjny a korzyści

Faktoring restrukturyzacyjny to rozwiązanie, które łączy w sobie zalety klasycznego faktoringu ze wsparciem naprawy złej kondycji przedsiębiorstwa. Przede wszystkim firma korzystająca z faktoringu nie musi się obawiać zatorów płatniczych i może oferować kontrahentom długie terminy zapłaty za faktury. Nie trzeba także martwić się o finansowanie działalności i czekanie na regulowanie faktur – nawet pomimo nie najlepszej zdolności kredytowej. Nie mniej istotne jest także fachowe wsparcie w restrukturyzacji zadłużenia firmy i wychwytywania nieprawidłowości związanych z płatnościami. Tak zabezpieczony przedsiębiorca nie musi się obawiać utraty ciągłości dostaw. Firma faktoringowa może być ostatnim ratunkiem dla firmy borykającej się z zatorami płatniczymi, która dla banku nie jest już atrakcyjnym klientem i często nie może liczyć na uzyskanie kredytu.