Bankowe raporty

25 kwietnia 2013

Banki raz na jakiś czas przygotowują różne analizy oraz raporty. Niektóre obejmują nawet bankomaty.  Dzięki temu mogą pochwalić się finansową wiedza i podeprzeć swój nierzadko upadający wizerunek. Z banków , które często podejmują się tak działań możemy wyłonić bank BPH, który ostatnio badał poziom zadowolenia Polaków z funkcjonowania banków. Dzisiaj jednak chcemy przypomnieć o raporcie, który niedawno wyszedł spod skrzydeł bank PKOSA. Bankowe raporty maja różną tematykę. Może ona dotyczyć bezpośrednio kwestii związanej z działaniem władz pod względem finansowym, są o także raporty odnośnie bezrobocia. Dzisiaj jednak zajmiemy się czymś zgoła innym. Raport jaki został skonstruowany przez bank PKOSA, jest raportem, który dotyczy poziomu zadowolenia z prowadzenia działalności gospodarczej w perspektywie różnych województw. Ów bank chciał wykazać , którzy przedsiębiorcy i dlaczego są najbardziej zadowoleni z wykonywanej przez siebie pracy. No i okazuje się, że największy poziom zadowolenia panuje wśród mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego. Powodem największego zadowolenia w tym województwie, ku zdziwieniu wielu osób na pewno są wysokie a raczej wystarczające zarobki. W tym województwie znajduje się około 80 tysięcy mikro i średnich firm co stanowi niespełna 5% wszystkich przedsiębiorstw w Polsce. Dodatkowo raport wystosowany przez bank pekosa dotyczy sposobu i źródeł finansowania z jakiego korzystają firmy. I tak – największa ilość korzysta z finansowania zewnętrznego. Może być ono związane z różnymi dotacjami lub kredytami. Dotacje unijne i kredyty bankowe najlepiej sprawdzają się w takich właśnie okolicznościach. Jednak każdy przedsiębiorca musi jednak wiedzieć, że nie zawsze dotacje unijne są dostępne. Często nie ma takich możliwości , ponieważ budżety z tym związane powoli się kończą.