Rodzaje hipotek

28 czerwca 2012

Hipoteka kaucyjna dla wielu osób stanowi dosyć kontrowersyjny temat. W ciągu ostatniego roku przepisy prawne jej dotyczące uległy kilku kluczowym modyfikacjom. Okazuje się bowiem, że zaczęły one regulować wariant hipoteki zwanej umowną. Mało osób zdaje sobie jednak sprawę z tego co ta klauzula oznacza w praktyce. Dowiedzmy się tego z poniższego materiału. Każdy , kto zna się chociaż trochę na prawie, wie, że wątek hipoteki od lat stanowił punkt sporny. Jej kategoria prawna była stale nie uregulowana. Jakiś czas temu państwo postanowiło położyć jednak temu kres. Czas zmian nadszedł dokładnie 20 lutego. Wtedy to na kartach prawnych wykreowano określone przepisy, które regulują kwestię związaną z hipoteką kaucyjną. Co one oznaczają dla dzisiejszych kredytobiorców? Hipoteka kaucyjna jest to ubezpieczenie zastawianej przez konsumenta hipoteki. Jest to kwestia analogiczna do hipoteki jaką znają wszyscy kredytobiorcy czyli do hipoteki zwykłej. Według archaicznych zapisów obydwie hipoteki stanowiły zabezpieczenie wierzytelność. Dzisiaj sytuacja wygląda zgoła inaczej. Dzisiaj hipoteka kaucyjna to nic innego jak zabezpieczenie wierzytelności nieruchomości tylko że w kontekście przyszłości. Dodatkowe nowe zapisy traktują o tym, że hipoteka kaucyjna określa jeszcze nie ustanowioną wartość wierzytelności. Konsument musi w ramach owej hipoteki uregulować kwestie dodatkowych odsetek. Opłata za wniesienie hipoteki kaucyjnej może się równać nawet 200 PLN. Hipoteka kaucyjna obliguje klientów do wzmożonego kredytowania swojej wierzytelności. Okazuje się również , że stanowi ona zabezpieczenie jeszcze nie zastawionej nieruchomości. Bank nie może wymagać od swojego kredytobiorcy tego aby ten spłacił swój kredyt o wartości, która jest wyższa niż rzetelny dług , zwiększony o relatywne koszty pochodzące z postępowania windykacyjnego.